تماس با ما

دفتر / واحد دانشگاهی

مسئول / مسئولین

شماره تماس

آدرس ایمیل

آدرس دفتر / واحد دانشگاهی

افغانستان

دکتر اسعدی / آقای تقی آبادی /

دکتر خطیبی

0202504700

0093790162345

0093748193355

info@iaukabul.ir

کابل- سرک دارالامان – نرسیده به سه راه علاءالدین – واحد افغانستان

آکسفورد

دکتر شهریاری / دکتر مقدم

0097145674618

info@iau.ae

 

آلمان - اسن

آقای محرابی

00491713315946

-

-

آلمان - برلین

دکتر زیگموند هوزن

004915110848380

fkueanhousen@t-online.de

Lobitzweg – 3212557 - berlin

 

امارات

دکتر شهریاری / خانم صالحی / خانم اصلانی

0097145674606

info@iau.ae

امارات متحده عربی – نالج پارک – بلوک 4A

ایتالیا

آقای پروین

00393888855496

-

-

عمان

آقای جلالزایی

0096890962091

09122122799

A.jalalzaei@gmail.com

-

لبنان

دکتر منطقی

5-009611457314

Nik163@yahoo.com

بیروت – جاده فرودگاه – بعد از مدارس راهنمایی شاهد – واحد لبنان

فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی